شرکت فولاد ریخته گران توس دارای دو شعبه اصلی و فعال می باشد:

 شعبه ۱: تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی پاسارگاد، صنعت۷

شعبه ۲: مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی۸

شرکت فولاد ریخته گران توس بالغ بر ۵۰ نماینده فعال در سراسر کشور دارد

 

متاسفانه این قسمت فقط برای اعضای ویژه قابل مشاهده می باشد.

شما هم میتوانید به جمع نمایندگان ممتاز ما بپیوندید.